Hướng dẫn sử dụng xem chỉ tay trên website

Bước 1: Truy cập vào app Xem chỉ online ở góc cuối màn hình.

Truy cập vào app Xem chỉ online ở góc cuối màn hình.

Bước 2: Điền các thông tin cơ bản: Tên, Giới tính của bạn để tiếp tục.

Điền các thông tin cơ bản: Tên, Giới tính của bạn để tiếp tục.

Bước 3: Ở giao diện chính, bạn cần hoàn thiện 3 đường chỉ tay chính để xem kết quả.

Ở giao diện chính, bạn cần hoàn thiện 3 đường chỉ tay chính để xem kết quả.

Bước 4: Các đường 4 – 5 – 6 là các đường phụ (Có thể không có).

Các đường 4 - 5 - 6 là các đường phụ (Có thể không có).

Bước 5: Hoàn thành các câu trắc nghiệm ngắn về đặc điểm chỉ tay của bạn.

Hoàn thành các câu trắc nghiệm ngắn về đặc điểm chỉ tay của bạn.

Bước 6: Sau khi hoàn thiện các đường chỉ tay. Bạn có thể xem kết quả của mình.

Sau khi hoàn thiện các đường chỉ tay. Bạn có thể xem kết quả của mình.