Miễn trừ trách nhiệm

Chào mừng bạn đến với website Xemchitay.vn! Đây là website giúp bạn tham khảo các thông tin liên quan đến việc xem bói chỉ tay, thuật xem tướng tay, với đầy đủ thông tin bổ ích và giúp bạn có thể hiểu rõ bản thân mình thông qua chỉ tay. Tuy nhiên trước khi sử dụng thông tin trên website, bạn đọc vui lòng đọc kỹ các điều khoản dưới đây và tự chịu trách nhiệm về sự phù hợp của thông tin đó với mục đích sử dụng của bạn.

  1. Không Cung Cấp Dịch Vụ Bói toán, mê tín dị đoan: Thông tin được đăng tải trên website chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin về thuật xem tướng tay dựa vào các tài liệu từ nhiều nguồn đã được xác minh. Chúng tôi không cung cấp bất kỳ dịch vụ bói toán hay mê tín dị đoan nào khác
  2. Từ Chối và Giới Hạn Trách Nhiệm Pháp Lý: NGƯỜI DÙNG TỰ CHỊU RỦI RO KHI SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY. Thông tin được cung cấp trên trang web này chỉ là thông tin tổng quan và man tính chất giải trí. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ hậu quả hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin trên trang web. Bạn không thể đòi hỏi nội dung trên website chính xác với bạn 100% được
  3. Quảng Cáo và Liên Kết: Trang web này có thể chứa các siêu liên kết dẫn đến các trang web của các bên khác ngoài Xemchitay.vn. Các siêu liên kết này chỉ được cung cấp cho mục đích quảng cáo, tham khảo và tiện lợi. Chúng tôi không sở hữu hoặc kiểm soát các trang web này và không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web này.
  4. Các Thay Đổi Trên Website: Chúng tôi có quyền bổ sung, sửa đổi hoặc xóa bỏ bất kỳ thông tin nào cũng như thay đổi giao diện, sự trình bày, thành phần hoặc chức năng của trang web mà không cần báo trước.
  5. Thay Đổi Quy Định: Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc chỉnh sửa các điều khoản để phù hợp với thực tiễn hoạt động và yêu cầu pháp lý. Mọi thay đổi sẽ được thông báo rõ ràng và cập nhật trên trang web.

Khi bạn tiếp tục sử dụng Xemchitay.vn sau khi có bất kỳ thay đổi nào về các điều khoản này, đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các điều khoản mới. Vì vậy, chúng tôi khuyến nghị bạn kiểm tra và đọc kỹ các điều khoản này mỗi khi truy cập trang web để nắm bắt những thay đổi mới nhất.

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về việc sử dụng website, mời bạn vào phần Liên Hệ. Tất cả các câu hỏi hoặc bình luận về website hay nội dung website sẽ được giải đáp bởi Bộ phận Nội dung của Xemchitay.vn.